permittivity

permittivity
dielektrinė skvarba statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektrinio srauto tankio tiriamojoje medžiagoje ir elektrinio lauko stiprio santykis. atitikmenys: angl. dielectric constant; dielectric permittivity; permittivity rus. диэлектрическая константа; диэлектрическая проницаемость

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • permittivity — ☆ permittivity [pʉr΄mə tiv′ə tē ] n. [< PERMIT1 + IVE + ITY] DIELECTRIC CONSTANT …   English World dictionary

  • Permittivity — A dielectric medium showing orientation of charged particles creating polarization effects. Such a medium can have a higher ratio of electric flux to charge (permittivity) than empty space In electromagnetism, absolute permittivity is the measure …   Wikipedia

  • permittivity — /perr mi tiv i tee/, n., pl. permittivities. Elect. the ratio of the flux density produced by an electric field in a given dielectric to the flux density produced by that field in a vacuum. Also called dielectric constant, relative permittivity,… …   Universalium

  • permittivity — /pɜməˈtɪvəti/ (say permuh tivuhtee) noun 1. absolute permittivity, the ratio of electric displacement to electric field strength in a dielectric medium. 2. relative permittivity, the ratio of the absolute permittivity of a medium to the absolute… …  

  • permittivity — dielektrinė skvarba statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. dielectric constant; dielectric permittivity; permittivity vok. Dielektrizitätskonstante, f; Permittivität, f rus. диэлектрическая проницаемость, f pranc. constante diélectrique …   Automatikos terminų žodynas

  • permittivity — dielektrinė skvarba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dielektrikų fizikines savybes apibūdinantis vektorinis dydis, išreiškiamas iš formulės: D = εE; čia D – elektrinio srauto tankio vektorius, E – elektrinio lauko… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • permittivity — dielektrinė skvarba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektrodinaminė terpės, kurios dalelės turi elektrinį krūvį ar magnetinį momentą, charakteristika. Pvz., dielektrinė skvarba apibūdina dielektrikų poliarizaciją… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • permittivity — skvarba statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. permeability; permittivity vok. Permeabilität, f; Permittivität, f rus. проницаемость, f pranc. perméabilité, f; permittivité, f …   Automatikos terminų žodynas

  • permittivity — skvarba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, apibūdinantis elektrines arba magnetines medžiagos savybes. atitikmenys: angl. permeability; permittivity vok. Permeabilität, f; Permittivität, f rus. проницаемость, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • permittivity — dielektrinė skvarba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. dielectric constant; permittivity vok. dielektrische Leitfähigkeit, f; Dielektrizitätskonstante, f; Permittivität, f rus. диэлектрическая постоянная, f; диэлектрическая проницаемость …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”